30 stycznia 2024

Aktualności

Otrzymaliśmy informację o uprawomocnieniu się orzeczenia i nasza Spółka została prawomocnie wykreślona z KRS

Informujemy, że wczoraj otrzymaliśmy informację o uprawomocnieniu się orzeczenia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27.12.2023 r. i nasza Spółka została prawomocnie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że wczoraj otrzymaliśmy informację o uprawomocnieniu się orzeczenia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27.12.2023 r. i nasza Spółka została prawomocnie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Oznacza to, że D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Spółka Akcyjna w Likwidacji przestał istnieć w obrocie prawnym.

Tym samym nasze Towarzystwo zakończyło działalność na polskim rynku. Żegnamy się i dziękujemy naszym Klientom, Pracownikom oraz Partnerom biznesowym za wszystkie lata współpracy.

Obsługę szkód oraz umów ubezpieczenia i programów reasekuracyjnych DAS jest kontynuowana przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Więcej informacji i dane kontaktowe znajdują się na https://lnkd.in/dApzUjEi