19 października 2021

News

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 15 października 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ( Rocznik 2021 → Numer 201/2021 (6346) z 15 października 2021 r. → Pozycja 64712) opublikowano ogłoszenie Spółki wymagane przepisani Kodeksu Spółek Handlowych o treści jak niżej:

Likwidatorzy spółki D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie ogłaszają o podjęciu w dniu 1 września 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.

Wzywa się wierzycieli do zgłaszania na piśmie wierzytelności wobec Spółki na adres: ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa, w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się drugiego ogłoszenia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.

Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem drugim.