16 marca 2021

Aktualności

Decyzja o likwidacji DAS

Informujemy, że Grupa ERGO, właściciel D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., podjęła decyzję o likwidacji naszej firmy w Polsce. Jednocześnie zapewniamy, że decyzja ta nie ma wpływu na obsługę aktywnych polis. Wszystkie zapisy obowiązujących umów ubezpieczenia pozostają niezmienione, a nasi Klienci będą obsługiwani tak jak dotychczas.

Rozpoczęcie procesu likwidacji naszego Towarzystwa planowane jest wstępnie na 3 kwartał 2021 i zgodnie z przepisami prawa polskiego jest uzależnione od braku sprzeciwu ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. O dokładnym terminie rozpoczęcia procesu likwidacji D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Do czasu rozpoczęcia formalnej likwidacji spółki możliwe jest zawieranie i wznawianie umów ubezpieczenia. Natomiast po rozpoczęciu tej procedury sprzedaż i odnawianie naszych polis z mocy prawa nie będą już możliwe. Polisa wygaśnie automatycznie w terminie określonym w umowie ubezpieczenia (bez odnowienia na kolejny okres ubezpieczenia). Procedura ta nie będzie wymagała zaangażowania po stronie ubezpieczonego. Do tego czasu mogą oni w pełni korzystać z zagwarantowanych nią usług.

Zapewniamy również, że wszystkie sprawy sądowe prowadzone i finansowane w ramach ubezpieczenia w naszym Towarzystwie będą prowadzone do końca. Zdarzenia ubezpieczeniowe, które wystąpią w okresie obowiązywania polisy, będą likwidowane zgodnie z umową, nawet po jej wygaśnięciu. Nie zmieni się też sposób finansowania ani obsługi takich spraw.

Sam proces wygaszania działalności D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. będzie następował stopniowo aż do 2023 r. Po zakończeniu procesu likwidacji firmy, obsługę pozostałych spraw przejmie ERGO Hestia. Wspólnie dołożymy wszelkich starań, aby zabezpieczyć interesy jako naszych ubezpieczonych.

W przypadku pytań związanych z procesem likwidacji firmy czy posiadaną umową ubezpieczenia prosimy o kontakt e-mailowy na adres das@das.pl lub pod numerem 22 453 00 00 (w godz. 09:00-17:00). Postaramy się jak najszybciej udzielić na nie odpowiedzi.