17 marca 2017

Aktualności

Zmiany w Zarządzie D.A.S. TOUP S.A.

Z dniem 16.02.2017 Pan Arkadiusz Gil złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu w D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej  S.A.

Równocześnie na nowego Członka Zarządu została powołana pani Danuta Źrałek, dotychczasowa Główna Księgowa Spółki.

Nowy skład Zarządu to:

Rafał  Hiszpański – Prezes Zarządu

Piotr Skorupa – Członek Zarządu

Danuta Źrałek – Członek Zarządu